Hiển thị:
Trang

Bọc sách Nilon 430 x 300mm SL1902 (TQ)
Bọc sách Nilon 430 x 300mm SL1902 (TQ)

10 cái/tập Hướng dẫn cách bọc ..

38.000 VNĐ

Bọc sách Nilon Deli 170x240mm (H895)
Bọc sách Nilon Deli 170x240mm (H895)

10 cái/tập..

20.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Fruit 120 trang 5662 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang Haplus - Fruit 120 trang 5662 (Hải Tiến)

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng:  58-60g/m2; Độ trắng: 86-90 ISO...

10.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Souvenir 80 trang 5747 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang Haplus - Souvenir 80 trang 5747 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 80 trang✔️ Kích thước: 179 x 252 mm✔️ Độ trắng: 92 - 95 ISO✔️ Định lượng: 58 - 6..

10.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Chill 80 trang 5785 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang Haplus - Chill 80 trang 5785 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 80 trang✔️ Kích thước: 179 x 252 mm✔️ Độ trắng: 86 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58 - 6..

10.000 VNĐ

Vở kẻ ngang 200 tr Xuân Hạ Thu Đông 2821 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang 200 tr Xuân Hạ Thu Đông 2821 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 175 x 250 mm✔️ Độ trắng: 84 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

21.000 VNĐ

Vở kẻ ngang 200 tr Haplus-Souvenir 5761 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang 200 tr Haplus-Souvenir 5761 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 179 x 252 mm✔️ Độ trắng: 86 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

25.000 VNĐ

Vở kẻ ngang 300 tr Xuân Hạ Thu Đông 2876 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang 300 tr Xuân Hạ Thu Đông 2876 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 300 trang✔️ Kích thước: 175 x 250 mm✔️ Độ trắng: 84 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

29.000 VNĐ

Vở kẻ ngang 120 tr Haplus - Time  5518 (Hải Tiến
Vở kẻ ngang 120 tr Haplus - Time 5518 (Hải Tiến

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 58-60g/m2; Độ trắng: 86-90 ISO...

9.000 VNĐ

Vở kẻ ngang 200 tr Haplus-Time 5525 (Hải Tiến)
Vở kẻ ngang 200 tr Haplus-Time 5525 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 179 x 252 mm✔️ Độ trắng: 92 - 95 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

25.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Souvenir 120 trang
Vở kẻ ngang Haplus - Souvenir 120 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 58-60g/m2; Độ trắng: 84-90 ISO...

10.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - New day 120 trang
Vở kẻ ngang Haplus - New day 120 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 70g/m2; Độ trắng: 92-95 ISO...

10.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Fruit 80 trang
Vở kẻ ngang Haplus - Fruit 80 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng:  58-60g/m2; Độ trắng: 86-90 ISO...

7.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - New day 80 trang
Vở kẻ ngang Haplus - New day 80 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 70g/m2; Độ trắng: 92-95 ISO...

7.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - Landscape 80 trang
Vở kẻ ngang Haplus - Landscape 80 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 70g/m2; Độ trắng: 92-95 ISO...

8.000 VNĐ

Vở kẻ ngang Haplus - K.pop 80 trang
Vở kẻ ngang Haplus - K.pop 80 trang

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 58-60g/m2; Độ trắng: 84-90 ISO...

7.000 VNĐ

Vở 4 ô ly  48 trang ( Pokemon)  (1800)  (Hải Tiến)
Vở 4 ô ly 48 trang ( Pokemon) (1800) (Hải Tiến)

Kích thước: 179x252 mm; Định lượng: 100g/m2; Độ trắng: 92-95 ISO...

8.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 20 của 33 (2 Trang)