Hiển thị:
Trang

Băng dính 2 mặt 1 cm (Lõi Mickey)
Băng dính 2 mặt 1 cm (Lõi Mickey)

..

5.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT15 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT15 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

32.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT20 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT20 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

38.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT10 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT10 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

20.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT08 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT08 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

17.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT06 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT06 (Flexoffice)

Thông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agr..

12.000 VNĐ

Băng dính trong OPP FO-BKT04 (Flexoffice)
Băng dính trong OPP FO-BKT04 (Flexoffice)

hông số kĩ thuật : Thương hiệu Flexoffice Kích thước bề rộng 48mm, d&agra..

9.000 VNĐ

Băng dính giấy 5 cm (Lõi Masking Tape USA)
Băng dính giấy 5 cm (Lõi Masking Tape USA)

..

20.000 VNĐ

Băng dính giấy 2 cm (Lõi Masking Tape USA)
Băng dính giấy 2 cm (Lõi Masking Tape USA)

..

10.000 VNĐ

Băng dính giấy 1 cm (Lõi Masking Tape USA)
Băng dính giấy 1 cm (Lõi Masking Tape USA)

..

3.000 VNĐ

Băng dính 2 mặt 5 cm (Lõi Mickey)
Băng dính 2 mặt 5 cm (Lõi Mickey)

..

15.000 VNĐ

Băng dính 2 mặt 2 cm  (Lõi Mickey)
Băng dính 2 mặt 2 cm (Lõi Mickey)

..

10.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 Trang)