Hiển thị:
Trang

Sổ may gáy 400tr Sumo Book 3385 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 400tr Sumo Book 3385 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 400 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 86 - 95 ISO✔️ Định lượng: 60 g/..

55.000 VNĐ

Sổ may gáy 300tr Sumo Book 3378 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 300tr Sumo Book 3378 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 300 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 86 - 95 ISO✔️ Định lượng: 60 g/..

42.000 VNĐ

Giáo án dòng kẻ ngang 120 trang 3064 (Hải Tiến)
Giáo án dòng kẻ ngang 120 trang 3064 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 120 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 84 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

19.000 VNĐ

Sổ  Hải Tiến Business A4 (240 trang)
Sổ Hải Tiến Business A4 (240 trang)

Sổ  Hải Tiến Business A4 (240 trang) Kích thước: 210 x 300..

53.000 VNĐ

Sổ (240tr) (175x250mm) (Meeting 8) (Hải Tiến)
Sổ (240tr) (175x250mm) (Meeting 8) (Hải Tiến)

Sổ da Hải Tiến Meeting 8 (khuy bấm) 240 trang Kích thước: 175 x 250 mm..

75.000 VNĐ

Sổ (200tr) (120x170mm) (Meeting 4) (Hải Tiến)
Sổ (200tr) (120x170mm) (Meeting 4) (Hải Tiến)

Sổ da Hải Tiến Meeting 4 - 200 Trang Kích thước 120 x 170mm..

30.000 VNĐ

Sổ (200tr) (150x210mm) (Time Visible 6 ) (Dây cài) (Hải Tiến)
Sổ (200tr) (150x210mm) (Time Visible 6 ) (Dây cài) (Hải Tiến)

Sổ Hải Tiến Time Visible 6 (200 trang) Dây cài. Kích thước: 150 x 210 mm..

48.000 VNĐ

Sổ (200tr) (120x170mm) (Time Visible 4 ) (Dây cài)
Sổ (200tr) (120x170mm) (Time Visible 4 ) (Dây cài)

Sổ Hải Tiến Time Visible 4 (200 trang) Dây cài Kích thước: 120 x 170mm..

36.000 VNĐ

Sổ da (240tr) (175x250mm) (Success-KS8) (Hải Tiến)
Sổ da (240tr) (175x250mm) (Success-KS8) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Success (khuy bấm) KS8 240 trang Kích thước: 175 x 250 mm..

65.000 VNĐ

Sổ da (200tr) (150x210mm) (Success-KS6) (Hải Tiến)
Sổ da (200tr) (150x210mm) (Success-KS6) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Success (khuy bấm) KS6 200 trang Kích thước: 150 x 210mm..

48.000 VNĐ

Sổ da (160tr) (105x180mm) (Success-KS4) (Hải Tiến)
Sổ da (160tr) (105x180mm) (Success-KS4) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Success (khuy bấm) KS4; 160 trang, Kích thước: 105x180mm..

26.000 VNĐ

Sổ da (160tr) (100x150mm) (Success-KS3) (Hải Tiến)
Sổ da (160tr) (100x150mm) (Success-KS3) (Hải Tiến)

Sổ da Hải Tiến Success (khuy bấm) KS3 160 trang. Kích thước: 100 x 150mm..

20.000 VNĐ

Sổ da (240tr) (190x260mm) (Victory-KV8) (Hải Tiến)
Sổ da (240tr) (190x260mm) (Victory-KV8) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Victory (khuy bấm) KV9 240 trang Kích thước: 190 x 260 mm..

60.000 VNĐ

Sổ da (240tr) (175x250mm) (Victory-KV8) (Hải Tiến)
Sổ da (240tr) (175x250mm) (Victory-KV8) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Victory (khuy bấm) KV8 240 trang Kích thước: 175 x 250 mm..

50.000 VNĐ

Sổ da (200tr) (150x210mm) (Victory-KV6) (Hải Tiến)
Sổ da (200tr) (150x210mm) (Victory-KV6) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Victory (khuy bấm) KV6 200 trang Kích thước 150 x 210 mm..

41.000 VNĐ

Sổ da (160tr) (105x180mm) (Victory-KV3) (Hải Tiến)
Sổ da (160tr) (105x180mm) (Victory-KV3) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Victory (khuy bấm) KV4; 160 trang; Kích thước: 105 x 180mm..

25.000 VNĐ

Sổ Da (Victory- KV3) (160 trang) (100x150mm) (Hải Tiến)
Sổ Da (Victory- KV3) (160 trang) (100x150mm) (Hải Tiến)

Sổ Da Hải Tiến Victory (khuy bấm) KV3 160 trang Kích thước: 100 x 150 mm..

25.000 VNĐ

Sổ da Hải Tiến Meeting MA4 - 240 Trang
Sổ da Hải Tiến Meeting MA4 - 240 Trang

Kích thước: 210 x 297mm Giấy định lượng: 70g/m2..

60.000 VNĐ

Sổ Da Hải Tiến Plan (khuy bấm) KP3 160 trang
Sổ Da Hải Tiến Plan (khuy bấm) KP3 160 trang

Sổ da cao cấp Plan; 160 trang, Kích thước 100x150mm..

23.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 20 của 37 (2 Trang)