Hiển thị:
Trang

Ghim 24/6 (0012N) (Deli)
Ghim 24/6 (0012N) (Deli)

24/6; 1000 cái/hộp  (25 tờ)..

7.000 VNĐ

Ghim # 10  0010N (Deli)
Ghim # 10 0010N (Deli)

#10; 1000 cái/hộp (15 tờ)..

3.000 VNĐ

Nam châm gắn bảng (Magnet)  7824 (Deli)
Nam châm gắn bảng (Magnet) 7824 (Deli)

..

16.000 VNĐ

Thanh nẹp tài liệu nhựa 5548 (Deli)
Thanh nẹp tài liệu nhựa 5548 (Deli)

50 cái/hộp; 5 màu, cài tài liệu được 80mm...

38.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 15mm 8556A (Deli)
Kẹp bướm màu 15mm 8556A (Deli)

Kích thước 15 mm; hộp 60 cái, 4 màu ..

35.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 19mm 8555A (Deli)
Kẹp bướm màu 19mm 8555A (Deli)

Kích thước 19 mm; hộp 40 cái, 4 màu ..

39.000 VNĐ

Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)
Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

16.000 VNĐ

Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)
Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ

Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)
Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)

Hộp 12 cái..

10.000 VNĐ

Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)
Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ

Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)
Ghim mũ màu Deli 0021 (Push Pins)

23mm; 35 cái/hộp (5 mầu)..

9.000 VNĐ

Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)
Ghim vòng nhiều mầu Deli 0024 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp (6 màu)..

8.000 VNĐ

Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)
Ghim vòng Inox Deli 0025 (Paper clips)

29mm; 100 cái/hộp..

8.000 VNĐ

Ghim vòng C62
Ghim vòng C62

100 cái/hộp..

3.000 VNĐ

Kẹp bướm Deli  32mm màu 8553A
Kẹp bướm Deli 32mm màu 8553A

Kích thước 32 mm; hộp 24 cái, 4 màu..

40.000 VNĐ

Kẹp inox 76mm Deli 9533
Kẹp inox 76mm Deli 9533

Kích thước 76 mm; túi 4 cái..

37.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 51mm đen
Kẹp bướm thường 51mm đen

Kích thước 51 mm; hộp 12 cái..

32.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 41 mm đen
Kẹp bướm thường 41 mm đen

Kích thước 41 mm; hộp 12 cái..

20.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 32mm đen
Kẹp bướm thường 32mm đen

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

14.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 25mm đen
Kẹp bướm thường 25mm đen

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

12.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 20 của 27 (2 Trang)