Hiển thị:
Trang

Kẹp bướm màu 51mm (8551A) (Deli)
Kẹp bướm màu 51mm (8551A) (Deli)

..

46.000 VNĐ

Thanh nẹp tài liệu nhựa 5548 (Deli)
Thanh nẹp tài liệu nhựa 5548 (Deli)

50 cái/hộp; 5 màu, cài tài liệu được 80mm...

38.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 15mm 8556A (Deli)
Kẹp bướm màu 15mm 8556A (Deli)

Kích thước 15 mm; hộp 60 cái, 4 màu ..

35.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 19mm 8555A (Deli)
Kẹp bướm màu 19mm 8555A (Deli)

Kích thước 19 mm; hộp 40 cái, 4 màu ..

39.000 VNĐ

Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)
Kẹp bướm 32mm Đen (38563) (Deli)

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

16.000 VNĐ

Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)
Kẹp bướm 25mm Đen (38564) (Deli)

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ

Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)
Kẹp bướm 19mm Đen (38565) (Deli)

Hộp 12 cái..

10.000 VNĐ

Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)
Kẹp bướm 15mm Đen (38566) ( Deli)

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ

Kẹp inox 102mm (9532) (Deli)
Kẹp inox 102mm (9532) (Deli)

..

43.000 VNĐ

Kẹp inox 145mm (9531) (Deli)
Kẹp inox 145mm (9531) (Deli)

..

90.000 VNĐ

Kẹp bướm 41mm Đen(38562) (Deli)
Kẹp bướm 41mm Đen(38562) (Deli)

Hộp 12 chiếc..

27.000 VNĐ

Kẹp bướm Deli  32mm màu 8553A
Kẹp bướm Deli 32mm màu 8553A

Kích thước 32 mm; hộp 24 cái, 4 màu..

40.000 VNĐ

Kẹp inox 76mm Deli 9533
Kẹp inox 76mm Deli 9533

Kích thước 76 mm; túi 4 cái..

37.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 51mm đen
Kẹp bướm thường 51mm đen

Kích thước 51 mm; hộp 12 cái..

32.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 41 mm đen
Kẹp bướm thường 41 mm đen

Kích thước 41 mm; hộp 12 cái..

20.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 32mm đen
Kẹp bướm thường 32mm đen

Kích thước 32 mm; hộp 12 cái..

14.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 25mm đen
Kẹp bướm thường 25mm đen

Kích thước 25 mm; hộp 12 cái..

12.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 19mm đen
Kẹp bướm thường 19mm đen

Kích thước 19 mm; hộp 12 cái..

8.000 VNĐ

Kẹp bướm thường 15 mm đen
Kẹp bướm thường 15 mm đen

Kích thước 15 mm; hộp 12 cái..

7.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 3 loại Deli 8560
Kẹp bướm màu 3 loại Deli 8560

Hộp 24 cái 3 loại cỡ 4, 5, 6 (4 màu)..

32.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 20 của 23 (2 Trang)