Hiển thị:
Trang

Sổ may gáy 200tr Memory 3408 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 200tr Memory 3408 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 190 x 267 mm✔️ Độ trắng: 84 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58-60..

28.000 VNĐ

Sổ may gáy 200tr Rainbow 3859 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 200tr Rainbow 3859 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 92 - 95 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

33.000 VNĐ

Sổ may gáy 200tr SunShine 3675 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 200tr SunShine 3675 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 200 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 92 - 95 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

32.000 VNĐ

Sổ may gáy 300tr Memory 3415 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 300tr Memory 3415 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 300 trang✔️ Kích thước: 190 x 267 mm✔️ Độ trắng: 84 - 90 ISO✔️ Định lượng: 58-60..

39.000 VNĐ

Sổ may gáy 300tr Sumo Book 3378 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 300tr Sumo Book 3378 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 300 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 86 - 95 ISO✔️ Định lượng: 60 g/..

42.000 VNĐ

Sổ may gáy 400tr Rainbow 3873 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 400tr Rainbow 3873 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 400 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 92 - 95 ISO✔️ Định lượng: 58 - ..

49.000 VNĐ

Sổ may gáy 400tr Sumo Book 3385 (Hải Tiến)
Sổ may gáy 400tr Sumo Book 3385 (Hải Tiến)

✔️ Số trang: 400 trang✔️ Kích thước: 210 x 297 mm✔️ Độ trắng: 86 - 95 ISO✔️ Định lượng: 60 g/..

55.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)